30 zł - zajęcia 30-minutowe.

Opłaty za zajęcia w danych miesiącach:

Wilanów Anin
W cenie 30 zł zawarta jest wejściówka 50-minutowa.
Suszarki znajdują się poza strefą płatną. Po upływie 50 minut za każdą przekroczoną minutę należy dopłacić w kasie.

W cenie 30 zł zawarta jest wejściówka 60-minutowa.
Suszarki znajdują się w strefie płatnej. Po upływie 60 minut za każdą przekroczoną minutę należy dopłacić w kasie.

Wrzesień
Wtorek 3x30=90zł
Czwartek 4x30=120zł
Poniedziałek 3x30=90zł
Piątek 4x30=120zł
Październik
Wtorek 4x30 zł = 120 zł
Czwartek 4x30 zł = 120 zł
Poniedziałek 4x30=120zł
Piątek 4x30=120zł
Listopad
Wtorek 4x30 zł = 120 zł
Czwartek 4x30 zł = 120 zł
Poniedziałek 4x30=120zł
Piątek 3x30=90zł
Grudzień
Wtorek 3x30 zł = 90 zł
Czwartek 4x30 zł = 120 zł
Poniedziałek 3x30=90zł
Piątek 3x30=90zł
Styczeń
Wtorek 4x30 zł = 120 zł
Czwartek 3x30 zł = 90 zł
Poniedziałek 4x30=120zł
Piątek 3x30=90zł
Luty
Wtorek 2x30 zł = 60 zł
Czwartek 2x30 zł = 60 zł
Poniedziałek 2x30 zł = 60 zł
Piątek 2x30 zł = 60 zł
Marzec
Wtorek 4x30 zł = 120 zł
Czwartek 5x30 zł = 150 zł
Poniedziałek 4x30 zł = 120 zł
Piątek 5x30 zł = 150 zł
Kwiecień
Wtorek 3x30 zł = 90 zł
Czwartek 3x30 zł = 90 zł
Poniedziałek 3x30 zł = 90 zł
Piątek 3x30 zł = 90 zł
Maj
Wtorek 4x30 zł = 120 zł
Czwartek 4x30 zł = 120 zł
Poniedziałek 4x30 zł = 120 zł
Piątek 3x30 zł = 90 zł
Czerwiec
Wtorek 3x30 zł = 90 zł
Czwartek 3x30 zł = 90 zł
Poniedziałek 3x30 zł = 90 zł
Piątek 2x30 zł = 60 zł

 

Opłatę za miesięczny okres szkoleniowy uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
przelewem na wskazane konto:

PKO BP:
Nr rachunku: 45 1440 1387 0000 0000 1093 6764
STEFSPORT
Ul. Meissnera 13 m. 23
03-982 Warszawa


W tytule przelewu: Nazwisko i imię uczestnika, Wilanów lub Anin, miesiąc i dzień opłaconych zajęć

np. Maksymilian Pływacki, Anin, styczeń, poniedziałek, godz:18:00

Karnet wydawany jest po okazaniu dowodu wpłaty przed pierwszymi zajęciami.

bkizierowski

Radą Akademii służy Bartosz Kizierowski, dwukrotny mistrz Europy w pływaniu, obecnie szkoleniowiec wicemistrza świata, Konrada Czerniaka.

Napisz do nas